barkÅrets tema 2013 är „bark“

"It was an interesting and instructive experience and an unforgettable time. A place for free and endless creativity and inspiration. To be able to learn in such a unique environment is priceless and a one of a kind experience!
Härjedalens Kulturcentrum gives the opportunity to experience art and culture in an almost magical landscape!
"

Nina H., Switzerland, participant of Härjedalens Summer Academy 2012


Välkommen till Härjedalens Sommarakademi 2013!

Härjedalens Sommarakademi i Lillhärdal, Härjedalen (Jämtlands län) satsar på en ny omgång spännande tvärkulturella workshops i sommaren 2013 (28 juni - 28 august). Skandinavien står i fokus och workshopledarna kommer bland annat från Färöarna, Island, Finland, Sverige och Norge, men också från Estland och Tyskland. Under flera intensiva veckor samlas workshopdeltagare från hela Europa som under ledning av prisbelönade konstnärer och pedagoger skapar gränsöverskridande konst på ett gemensamt tema.


Nyskapande är att alla workshops har ett gemensamt tema som grund, vilket behandlas med utsikt från varje enskild konstform för att definera skillnader och överensstämmelse med andra konstformer. Hur kan konstformerna samlas under gemensamt tema „bark“? Var finns samfällda uttrycksformer och var ligger gränserna? Ska och kan dessa gränser överbryggas?
Utifrån ett givet tema studeras de konkreta och abstrakta sambanden.

Årets tema 2013 är „bark“: Bark är mycket mer än enbart det yttre lagret på stammen av en planta. Bark är en abstrakt form. Bark utgör basen för en mängd produkter som kryddor, latex, kork, mediciner och hallucinationsskapande kemikalier. Bark finns i mat, det används också som byggmaterial för kanoter, taktäckning och grundmaterial för kläder, rep och papper. Bark är ett unikt ytmaterial som ger ett träd en egen profil, det utgör samtidigt ett microkosmos för insekter, mossor och fåglar. Bark kan vara ytbark och rotbark. Bark består av levande och döda vävnader. Bark är en icke teknisk term.

Härjedalens Sommarakademi kommer inte, som vid andra akademier, att hålla kurser i olika ämnen skilda från varandra. Man vill istället finna gemensamma eller olika aspekter i vad som normalt ses som separata konstformer för att göra det möjligt för avancerade amatörer, studenter och unga artister att fördjupa sin kreativitet under ledning av professionella konstnärer.

Kreativ process ska realisera på följande sätt: Under första delen av workshops (första fem dagar) kommer deltagarna i varje konstform att arbeta fram sina egna reflexioner. Därefter, i den andra delen (de andra fem dagarna), kan resultaten utvecklas gemensamt: här kommer nu mindre grupper att bildas med deltagare från båda parallellworkshops för att fördjupa kreativitet i sitt tänkande, nya tankebanor och framställning. Denna form är nyskapande och unik.

Målet är att skapa gemensamt work-in-progress i samarbet mellan två konstformer som ska presenteras offentligt på slutet av workshops. Tack vara kännedom och förståelse av andras konstformers uttryckspotential är det möjligt att utveckla uttrycksspektrum av sin egen konstform. Öppenhet, flexibilitet, nyfikenhet och kreativitet är förutsättningar. Deltagarna ska inte överta kursledarnas inställningar utan utveckla egna riktlinjer och målsättningar. Egen deltagande skaparkraft är nyckeln till hela verksamheten. Det behövs tid så att medlemmarna kan stiga ur sin egen personliga kunskapsnivå och öppna nya konstnärliga horisonter. Därför pågår workshops 10 dagar och Härjedalens Kulturcentrum och även klassrummen är öppna dygnet runt.

Målgruppen är avancerade amatörer, studenter och unga professionella konstnärer. Med „ung“ menas ingen åldersgräns utan här eftersträvas: Öppenhet, flexibilitet, nyfikenhet och kreativitet.
Härjedalens Kulturcentrum disponerar med en fullt utrustad teatersalong (ljus- och ljudteknik, black box, projektionsteknik) och ett dansstudio. Vidare finns åtta kursrum där man kan arbeta i små grupper.

Tio framgångsrika, prisbelönade workshopledarna från Sverige, Finland, Island, Norge, Färöarna,  Tyskland och Estland är garanter för utmärkt konstnärlig och pedagogisk kvalitet och erbjuder ett unik översikt om nutida konstuppfattning. Workshopledaren fungerar snarare som konstnärliga rådgivare (konsulter) som besitter omfattande erfarenheter :

FOTOGRAFI med Anders Petersen, flerfaldig prisbelönad fotograf som ställt ut i såväl Europa som Asien och USA. Han har publicerat mer än 20 böcker och räknas till fotografins stora förnyare.

STREETDANCE med Yared Cederlund, alias RazzleDazzle, dansartist med hela Europa som arbetsfält. Undervisar bland annat på Dans- och cirkushögskolan och Balettakademin i Stockholm.  

KOMPOSITION med Thordur Magnusson en av Islands mest inflytelserika nutida kompositörer.

ELEKTRONISK MUSIK med Erik Wöllo, norsk musiker med bredd; från experimentell electronica till klassiskt. Hans workshop omfattar improvisation och är avsedd för både musiker och kompositörer.

JAZZIMPROVISATION på folkmusikalisk grund med Kristian Blak, ledande personlighet inom Färöarnas musikliv.

titel

kurse

tit2

Application Form: download (PDF 675KB)

Questions?

write to: office(insert at)harjedalenskulturcentrum.com