galerie bühne concerts fstage theatre dance kulturcentrumperformances

Härjedalens Kulturcentrum är projektägare av

klangexperiment

Härjedalens Kulturcentrum lyckades med att få statligt stöd för att utveckla Klangexperimentvägen. Under 2013 har Härjedalens Kulturcentrum utvecklat ett helt nytt koncept för att uppleva Härjedalens landskap, inte bara med ögonen utan också och framförallt med öronen.
Vi har ansökt om stöd från Kulturbryggan att kunna utveckla projektet under första halvan av 2014 och det har nu blivit beviljat med motiveringen att "ansökans tydlighet är i alla avseenden exemplarisk. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa utomordentlig hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet.” Vi kommer nu att undersöka var och hur Klangexperimentvägen ska realiseras och om det finns tillräckligt intresse vid näringslivsutveckling i turismen så att projektet kan vara en samarbetsmodell mellan Härjedalens Kulturcentrum och Härjedalens Kommun, Regionförbundet Jämtlands län, lokala företagare samt med konstnärer och hantverkare från regionen Jämtland-Härjedalen.

med stöd av kulturbryggan Logo

Informationen om projektet finns här