Home Events
 

pipaHP15

VÄLKOMMEN TILL FESTIVALEN / WELCOME TO THE FESTIVAL

 

Landskapsinstrument skapar en genklang av människors hemtrakter. De dokumenterar och återspeglar ett folks klingande musikaliska traditioner. Det finns inte många landskap som har kvar sina egna landskapsinstrument, men Härjedalspipan är ett typiskt sådant, ett instrument som i gamla tider spelades av vallpojkar och vallflickor runt om i Härjedalen. Olof Jönsson, 1867-1953, ofta kallad Ol’Jönsa i Överberg, var kanske den viktigaste traditionsbäraren av instrumentet. Som en vallflöjt i trakterna runt Sveg sedan 1700-talet blev det senast både tillverkat och spelat av Oskar Olofsson (1919-2007) i Lillhärdal. Han höll traditionen levande och förde den vidare till Gunnar Stenmark, som fortfarande håller traditionen vid liv.

I och med att vallpojkar och herdar försvann, försvann också traditionen med sådana instrument.Under 1980-talet gjordes ett försök att återuppliva traditionen av spel med Härjedalspipa. Målet fullföljdes emellertid aldrig trots en CD-inspelning.

Festival "Härdalspipan revisited" i samarbete med Nordisk Kulturfond, Kulturrådet, Härjedalens kommun, Länskulturen, Studieförbundet Vuxenskolan och Härjedalens Kulturcentrum ska nu rikta uppmärksamheten på detta nästan bortglömda instrument. De som stolt kan uppvisa sina landskapsinstrument kommer därmed att kunna skapa en kulturell brygga mellan en svunnen tid och dagens moderna värld.

Andreas Hoffmann, konstnärlig ledare HKC

 

affisch

 

 

HÄRJEDALSPIPAN REVISITED 2013:

Konsert med Jeanette Eriksson och Mats Berglund (utsnitt)

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Om du har frågor kontakta oss via e-post: office(snabel-a)harjedalenskulturcentrum.com